skip to Main Content
Nens I Medicaments: Tot El Que Hem De Tenir En Compte

Nens i medicaments: tot el que hem de tenir en compte

Els medicaments causen la majoria de les intoxicacions en els nens petits. Aquestes intoxicacions succeeixen habitualment a la casa on viu el nen.

Els fàrmacs implicats acostumen a ser els que s’utilitzen pels nens o els adults, aquestes últimes solen ser més perilloses. Els fàrmacs sovint més involucrats són els usats per a tractar l’ansietat o els problemes per a dormir dels adults (sobretot les benzodiazepines), els catarros o la febre (sobretot el paracetamol). Has de tenir en compte que els medicaments de venda sense recepta, les pomades o cremes i els productes d’herboristeria també poden resultar tòxics.

En moltes ocasions, els nens prenen poca quantitat i no s’arriba a la dosi tòxica, per la qual cosa no es necessita cap tractament. Menys vegades, la ingesta d’un fàrmac ocasiona problemes importants perquè s’han ingerit majors quantitats o està implicat un medicament molt tòxic.

Per què succeeixen aquestes intoxicacions?

Aquestes intoxicacions són molt més freqüents en els nens amb edats compreses entre 1 i 5 anys. Els nens tenen molta curiositat i els agrada explorar. A més, no tenen sensació de perill, la qual cosa fa que amb freqüència agafin els medicaments que estan al seu abast.

Altres vegades, sobretot en el primer any de vida, aquestes intoxicacions són causades per errors en la dosi del medicament que es dóna al nen o per l’administració d’un fàrmac equivocat.

Com puc evitar una intoxicació per un medicament?

Moltes intoxicacions es poden evitar amb mesures senzilles aplicables a la casa en la qual viu el nen i en les quals visiti de manera habitual, especialment la dels avis. En aquestes últimes sol haver-hi més medicaments i més perillosos (per a la tensió, el cor, dormir, etc.)

Les principals mesures per a evitar les intoxicacions infantils són:

 • Mantenir els fàrmacs fora de l’abast i vista dels nens, preferentment en armaris o calaixos tancats amb clau. El moment en què s’estan utilitzant els fàrmacs és el més vulnerable.
 • Guardar els medicaments en el seu envàs original.
 • Conservar el menor nombre de fàrmacs a casa,rebutjar la medicació sobrant.
 • Usar preferentment fàrmacs amb envasos amb tap de seguretat, sobretot si són xarops.
 • Utilitzar només la medicació pautada pel seu pediatre.
 • Evitar prendre fàrmacs davant dels nens, ja que això afavoreix les conductes d’imitació.
 • És preferible comprar les medicines en pastilles per als adults en presentacions amb blíster, difícils de manipular per als nens petits, que en flascons d’on les poden treure més fàcilment i en més quantitat de cop.
 • Educar als nens sobre la perillositat de prendre fàrmacs, instruir-los que només han de fer-ho si els hi dóna un adult.
 • Comprovar les instruccions i, sobretot, la dosi abans d’administrar un fàrmac a un nen.
 • No administrar medicació en la foscor.
 • No administrar fàrmacs als nens dient-los que són caramels, ja que això pot incitar que els prenguin pel seu compte si estan al seu abast.

Què fer davant una sospita d’intoxicació?

 • Conservar la tranquil·litat
 • No provocar el vòmit, ni administrar res, tampoc llet.
 • En cas de dubte es pot consultar per telèfon amb l’Institut Nacional de Toxicologia (915 620 420), amb el Servei d’Emergències (112) o amb un centre sanitari.
 • En cas de contacte amb la pell o mucoses (boca o ulls) rentar o esbandir amb aigua abundant.
Back To Top