skip to Main Content
Resveratrol, La Revolució Antiedat?

Resveratrol, la revolució antiedat?

El resveratrol és un principi actiu natural, un polifenol que es troba en el vi i els beneficis del qual són nombrosos, se li atribueixen efectes cardioprotectors que es deuen de fet al potencial antioxidant i antiinflamatori del mateix resveratrol, que està present en grans quantitats a la pell i les llavors del raïm.

 

Origen, hàbitat i cultura

 

Als anys seixanta i setanta, els epidemiòlegs britànics van observar que els seus conciutadans tenien més complicacions cardiovasculars que els seus veïns francesos. Tanmateix, la gastronomia tradicional francesa era coneguda per ser molt rica en greixos, no exempta de risc per al sistema cardiovascular.

 

El 1992 es va donar una primera explicació a la “paradoxa francesa”: un consum regular i moderat de vi associat a un estil de vida específic seria la raó dels efectes protectors sobre el sistema cardiovascular. Estudis complementaris van demostrar que aquests efectes cardioprotectors eren més aviat atribuïbles al potencial antioxidant i antiinflamatori del resveratrol present en grans quantitats a la pell i les llavors del raïm. Al mateix temps, la investigació ha demostrat reiteradament que l’abús d’alcohol és perillós per a la salut.

Avui s’han identificat diverses fonts de resveratrol per aprofitar els beneficis d’aquest poderós antioxidant natural. Es pot extreure del veratre blanc i de la veta negra japonesa, així com de certes fruites, inclosos els raïms, les maduixes, el ruibarbre i les móres. Un cop extret, el principi actiu es pot oferir com a suplement.

 

Quins són els beneficis del resveratrol?

 

Potència antioxidant

El resveratrol és un poderós antioxidant natural. Dit d’una altra manera, és capaç de lluitar contra l’acumulació d’espècies oxidants perjudicials per a la supervivència de les cèl·lules. Aquesta acció proporciona efectes protectors del resveratrol i potencial antienvelliment. Ajuda a protegir el cos i prevenir l’envelliment prematur.

 

Activitat antiinflamatòria

Els estudis demostren que el resveratrol pot reduir les respostes inflamatòries inhibint la síntesi i l’alliberament de mediadors proinflamatoris. Per tant, aquest antiinflamatori natural pot tenir interès en la lluita contra la inflamació crònica, un fenomen implicat en el desenvolupament de malalties cròniques, com ara l’artritis i l’aterosclerosi.

 

Potencial cardioprotector

Antioxidant i antiinflamatori, al resveratrol no li falten recursos per a la protecció cardiovascular. Ajuda a protegir les parets dels vasos sanguinis contra l’oxidació i la inflamació. 

 

Altres avantatges en estudi

El resveratrol és un principi actiu natural que desperta un gran interès per a la comunitat científica. Els investigadors han demostrat que es podria utilitzar com a part de diversos tractaments:

  • Diabetis: el resveratrol pot ajudar a regular els nivells de sucre en la sang afectant el transport de glucosa i la producció d’insulina.
  • Obesitat: seria capaç d’inhibir la síntesi de lípids per part del cos i la captura d’àcids grassos pels teixits del cos.
  • Càncer: es considera que dóna suport a certs tractaments anticàncer per inhibir la proliferació de cèl·lules canceroses.
  • Deteriorament cognitiu: actualment s’està estudiant el seu potencial neuroprotector i els beneficis per prevenir o combatre trastorns de l’esfera neuronal.

 

Pregunta a la nostra farmàcia sobre els complements a base de resveratrol i t’informarem!

Back To Top